Att då och då genomföra en hälsokontroll är bra. Man får ett kvitto på att man är frisk och tar hand om sig, och skulle något avvikande synas kan man upptäcka det i god tid. I Stockholm finns flera olika platser för att genomföra olika typer av kontroller, och har man svårt att lämna hemmet finns det även onlinetjänster att använda sig av.

Hälsokostbutiker

För en enklare hälsokontroll finns det flera hälsokostbutiker i Stockholm som utför dessa. Med undersköterska på plats kan dom hjälpa dig att lokalisera vissa problem och ge tips och råd kring vilken behandling som behövs. Några vanliga behandlingar som utförs direkt i butikerna är kontroll av blodtryck, kolesterol, blodvärden och blodsocker. När proverna är gjorda får du veta om någon ytterligare behandling behövs, till exempel om det är någon särskilt kost du bör undvika eller få i dig mer av, eller om det finns något läkemedel som kan hjälpa.

Hälsocentral

Vid sjukdom ska man givetvis uppsöka en hälso- eller vårdcentral för att bli undersökt av en riktig läkare. Man kan även boka tid för en rutinmässig hälsokontroll hos dom flesta hälsocentraler, för att till exempel kolla hjärt- och lungkapacitet, göra blodprov, mäta blodfetter och annat som kan påverka allmänhälsan. Detta är bra att göra åtminstone med några års mellanrum för att försäkra sig om att kroppen är i gott skick. Ju äldre man blir ju oftare kan man göra en hälsokontroll eftersom man snabbt kan få en indikation på om något är fel. Det finns väldigt många vårdcentraler i Stockholm och man brukar oftast vara skriven hos den man bor närmast.

Beställ kontroller online

Om man inte kan eller vill besöka en hälsocentral kan man istället beställa en hälsokontroll på nätet. Det finns flera företag som erbjuder onlinetjänster där man beställer hem önskat paket, tar sitt blodprov och skickar in det till företaget. Blodprovet analyseras sedan på ett labb och man får tillbaka ett provresultat med posten, tillsammans med en läkarkommentar om sin allmänhälsa. Även detta är en bra metod för att hålla koll på kroppen och hälsan, och man får snabbt veta om man är i behov av att lägga om sin kost, om man har brist på vitaminer eller mineraler eller om någon annan åtgärd är nödvändig.

Vad innebär en hälsokontroll i Stockholm?

Under en hälsokontroll, eller diagnostisk undersökning, undersöker en legitimerad läkare en patient för att avgöra om det finns några fysiska problem som kan tyda på en fysiskt svårighet. En hälsoundersökning görs vanligtvis för att utesluta förekomsten av ett fysiskt problem som kan vara potentiellt farligt och för att upptäcka avvikelser eller onormala drag som är karakteristiska för en viss sjukdom. En fysisk undersökning används också för att utesluta förekomsten av sjukdomar och kan hjälpa till att upptäcka förekomsten av tillstånd som inte vanligtvis ses eller diagnostiseras, till exempel hematuri, ett tillstånd där det finns ett överskott av blodplasma i benen.

För att utföra en hälsokontroll i Stockholm av ett misstänkt medicinskt tillstånd bör den behandlande läkaren fastställa arten av det fysiska tillståndet.

Screeningundersökningar rekommenderas vanligtvis för alla individer, oavsett om de har ett befintligt fysiskt tillstånd eller inte, för att avgöra om de har ett hälsoproblem som bör åtgärdas. Screeningtester rekommenderas för alla vuxna för att fastställa deras allmänna hälsa och för att identifiera eventuella fysiska problem. Screeningtesterna omfattar fastande plasmaglukosnivåer, elektrokardiogram (EKG), lungröntgen och MRT. Några screeningtester som rekommenderas av vissa professionella hälsoorganisationer är datortomografi, magnetisk resonansavbildning (MRT) och högupplöst datormammografi (HRMS).

Patienter med vissa medicinska tillstånd avråds från att genomgå fysiska undersökningar.

Laboratorieundersökningar används för att få information från kroppen i syfte att ställa diagnos, prognostisera och behandla sjukdomar eller tillstånd. Dessa typer av laboratorietester omfattar blod-, urin-, spott- och hårprover. Blodprovet tas i allmänhet från armen eller fingertoppen. Urinprovet tas vanligen på urineringsplatsen. spott- eller hårprover tas från olika delar av kroppen, vanligen från ansiktet, nacken, axlarna och övre delen av ryggen, och håret kontrolleras vanligen för tecken på okulär sjukdom eller inåtväxande hår.

Hälsoundersökningar i Stockholm görs vanligtvis i tre miljöer: primärvårdspraktik, akutvård och specialkliniker. I primärvården görs fysiska undersökningar vanligtvis på deltid när patienten kommer till kontoret för en rutinundersökning. Inom akutvården utförs fysiska undersökningar omedelbart när patienter misstänks ha ett visst tillstånd. Specialkliniker innehåller avdelningar som är specialiserade på olika sjukdomar och medicinska tillstånd. Vanligtvis utförs inte specialiserade fysiska undersökningar inom primärvården.

För att utföra en fysisk undersökning av ett misstänkt sjukdomstillstånd bör den behandlande läkaren fastställa arten av det fysiska tillståndet. Han bör sedan överväga om det är troligt att det kommer att uppstå komplikationer om det medicinska ingreppet utförs. Patienter med vissa medicinska tillstånd avråds från att genomgå fysiska undersökningar.

En fysisk undersökning kan genomföras före en operation. Den kan också göras i öppen vård, när patienterna kan röra sig fritt. Det är dock mycket viktigt att notera att fysiska undersökningar inte ersätter en diagnos. En korrekt diagnos föregår alltid det medicinska förfarandet. Därför är det lämpligt att ha en grundlig anamnes och att genomgå en fysisk undersökning endast när det är absolut nödvändigt.

Frågor och svar om hälsoundersökningar i Stockholm

  • För att bekräfta diagnosen av ditt barns sjukdom bör du boka in en rutinmässig fysisk undersökning hos din barnläkare.
  • En fysisk undersökning, klinisk undersökning eller fysiskt test innebär en icke-invasiv process som vanligtvis avslöjar information om ett fysiskt tillstånd och ger värdefull information för att fatta ett korrekt behandlingsbeslut.
  • Om du är orolig för ditt barns hälsa kan du ordna ett möte för fysisk kontroll som en del av ditt barns årliga undersökning.
  • Nedan följer några vanliga frågor och svar om fysisk kontroll.

En fysisk undersökning kan genomföras före en operation.

Hur vitaminer hjälper din kropp?

Näringstillskott förväxlas ofta med måltidsersättning. De är en typ av livsmedel som måste tas regelbundet. De skiljer sig dock från måltidsersättningar eftersom de är utformade för att tillföra vissa näringsämnen till kosten, medan måltidsersättningar bara är bra tills du äter en annan måltid.

Diettillskott säljs vanligtvis som separata livsmedel, men ibland förpackas de tillsammans med livsmedel som mjölk och jordnötssmör. De flesta av dessa produkter tillverkas av välrenommerade företag. Det finns många märken på marknaden men de flesta använder ingredienser som protein, vitaminer, mineraler och örter som kommer från naturliga källor. Ett kosttillskott är vanligtvis en tillverkad produkt som är avsedd att komplettera den dagliga kosten genom att ta piller, kapslar, vätska, pulver eller tabletter. Ett kosttillskott kan ge näringsämnen som både är extraherade från livsmedel och som är syntetiska för att öka mängden intag.

Vissa kosttillskott innehåller stora mängder antioxidanter. De vanligaste är antioxidantvitaminer. Antioxidanter är ämnen som har visat sig bekämpa fria radikaler, kemikalier som produceras av kroppen och som orsakar vävnadsskador, sjukdomar och organdysfunktion. Eftersom fria radikaler orsakar cellåldrande har vissa forskare tittat på antioxidantvitaminer för att bromsa processen.

Det är dock mycket viktigt att notera att fysiska undersökningar inte är en ersättning för diagnos.

Antioxidanttillskott säljs vanligtvis i enskilda piller, men tillverkarna kombinerar ibland ingredienser för att öka nyttan. Vanliga kombinationer inkluderar vitamin e och vitamin k, som säljs under flera varumärken. Andra kombinationer är vitamin c och vitamin k, vitamin c och resveratrol samt betakaroten och lecitin. Tillverkaren av kosttillskott kan inkludera andra ingredienser som inte anges här eftersom de kan vara användbara i kombination.

Det är därför tillrådligt att ha en grundlig anamnes och att genomgå en fysisk undersökning endast när det är absolut nödvändigt.

Många av dessa kosttillskott innehåller också örter som ökar antalet tillgängliga näringsämnen. Många växtbaserade kosttillskott säljs numera receptfritt och kan köpas utan läkarrecept. Ett stort antal kosttillskott innehåller också mineraler som berikar kroppen med de mineraler den behöver. Järn och andra metalliska mineraler ingår i vissa kosttillskott. Vissa tillverkare lägger till vitaminer och mineraler tillsammans i en enda tablett.

Det bästa sättet att se till att vitaminer och mineraler i kosttillskott är av hög kvalitet är att se till att du köper dem från välrenommerade leverantörer. För att se till att tillverkarna korrekt anger vilka vitaminer och mineraler som ingår i deras produkter kan du kontrollera på USPTO:s webbplats. Du kan också kontrollera med din apotekare eller läkare för att försäkra dig om att ingredienserna i de kosttillskott du köper är de du behöver. Det är också viktigt att läsa förpackningsetiketterna för att se till att vitaminerna och mineralerna är kompatibla med varandra och ger samma nytta för din kropp.

Hälsoundersökning, sjätte upplagan

Online Physical Examination and Health Examination, 6th Edition ger en engagerande, elektronisk inlärningsupplevelse för vårdpersonal. Denna omfattande handbok presenterar de centrala begrepp som behövs för att utvärdera patienter, utvärdera laboratorieprover och utveckla diagnostiska tester. Formulären för hälsoundersökning har varit vårdstandard i årtionden och de senaste upplagorna innehåller ytterligare innehåll om immunologi, infektionssjukdomar, medicinsk etik och mikrobiologi. En genomgång av aktuella terapeutiska metoder för internmedicin, pediatrik och neurologi kommer också att öka din förståelse för mänsklig anatomi.

Health Examination, Sixth EditionOnline Physical Examination and Health Examination, 6th Edition ger en engagerande, elektronisk inlärningsupplevelse för vårdpersonal.

Som en del av den sjätte upplagan är Health Examination utformad för att kombinera klinisk dokumentation och patientjournaler i ett bekvämt format. Medicinsk terminologi har blivit en av de viktigaste diskussionspunkterna inom den moderna medicinen. Kliniska riktlinjer beskrivs på ett tydligt språk för enkel hänvisning och en mängd exempel för att illustrera viktiga punkter. Uppdaterade diskussioner inkluderar en diskussion om lämplig terminologi vid behandling av vissa sjukdomar och hur man fattar beslut baserat på sin kunskap i stället för känslor eller känslor. Vikten av att dokumentera potentiella riskfaktorer och resultat i människokroppen betonas, och information om blodburna patogener tas upp i kapitlet som behandlar sjukhussäkerhet.

Utöver det tidigare utgivna innehållet innehåller den här versionen: ett åtta veckor långt Practice Record System, en bedömning av färdigheter i praxisledning och de senaste rekommendationerna för hantering av vårdfrågor, inklusive interprofessionalism och kommunikation med vårdgivare. Andra ämnen är elektronisk medicinsk fakturering och CPT-planering, användning av EMR-programvara inom medicin samt elektronisk datahantering och revision. Texten har utarbetats av ett internationellt team av författare som har varit verksamma inom hälso- och sjukvården i över 35 år och behandlar ämnen som medicinsk terminologi, fysiologi, diagnostiska förfaranden, statistisk analys och mänsklig anatomi.

Avatar photo
Senaste inläggen av Henning Söderberg (se alla)