Gym

Större.Snabbare.Starkare

Träning och hälsa

Det är flera som strävar efter att uppnå en bra hälsa, må så bra som möjligt och helt enkelt finna en bra balans i livet. Ytterst få människor kan säga sig alltid må tipptopp exakt varenda timme på dygnet och alla dagar i veckan – alla har sina ups and downs, det är så livet funkar. Hälsa och vad som egentligen är bra och ”nyttigt” för just dig ock din kropp är dessutom ytterst individuellt. Vad som funkar för en yogi i australien kanske inte alls funkar för just dig i Bredäng. Du kanske helt enkelt inte har samma tidsmässiga resurser som du hade önskat, samma fysiska eller psykiska förutsättningar som du hade önskat, ja det finns miljoner faktorer som gör att den ena människans vardagsrutiner och praktik inte funkar att applicera fullt ut på ditt eget liv och vardag.

Men! Det finns hopp. Även om ingen kan göra allt, så kan alla göra något, som det brukar heta. Detta gäller så väl storskaligt som småskaligt, dvs även om vi inte kan åstadkomma allt vi hade önskat att vi hade kunnat, för andra eller oss själva, så kan vi alltid göra något. Det finns trots allt vissa aspekter och riktlinjer som är allmänt och vetenskapligt erkända att vara att föredra, när det kommer till hälsa.

Hälsokost

Hälsokost, ja det är ett enormt stort begrepp. Men om man ska försöka bena ut det så innebär det helt enkelt livsmedel som anses vara bra för hälsan på olika sätt. Bra på så sätt att dessa livsmedel bidrar till att förebygga uppkomsten av det som idag klassas som ”folksjukdomar.” Exempel på sådana är Typ 2 Diabetes, hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, demens m.m. Några exempel på sådan mat som anses vara fastställt hälsofrämjande är till exempel tomater! Tomater innehåller gott om antioxidanter som bidrar till att skydda kroppens vävnader och celler, vilket i förlängningen bidrar till att förebygga sjukdomar som de nämnda ovan.

Några andra exempel är att äta rikligt med fettsyran omega 3 som finns i fisk och skaldjur. Varför just denna fettsyra är så bra, beror helt enkelt på att den bidrar till att ”smörja” hjärnan och bidra till att den utvecklas och fungerar som den ska. Dessutom innehåller omega 3 något som heter selen. Selene ingår i ett enzym som verkar som en antioxidant, dvs den hjälper till att skydda kroppens organ – i det här fallet hjärnan – mot oxidativ stress. (Oxidativ stress betyder kortfattat att ämnen som kroppen får till sig utifrån, till exempel cigarettrök, skadar kroppens celler och organ.) Det i sin tur hjälper till att motverka uppkomsten av sjukdomar som till exempel Alzheimers.

Ekologiska livsmedel

Att köpa och äta ekologiska livsmedel och aktivt välja bort livsmedel som är oekologiskt odlade, är hälsofrämjande ur flera aspekter. För det första så är ekologiskt odlad mat garanterat fria från kemiska bekämpningsmedel. Detta innebär att du som konsument inte löper någon risk att få i dig rester av sådana, om du skulle glömma at skölja dina tomater innan du skivar ner dem i salladen. Det innebär också att du med gott samvete kan köpa produkter som du med säkerhet vet inte har bidragit till att kemiska bekämpningsmedel sköljs bort från odlingarna och ner i våra vattendrag – och i förlängningen förorenar oss.
Detta är ju i allra högsta grad att betrakta som nyttigt.

Stressa ner

Stress i sig behöver inte nödvändigtvis vara negativt för kroppen. Däremot kan långvarig stress som aldrig riktigt upphör, leda till en så kallas negativ stress. Negativ stress innebär att kroppen aldrig riktigt får chans att återhämta sig den anspänning som stressen orsakar. Detta kan leda till en ganska lång serie fysiska så väl som psykiska symptom och sjukdomstillstånd. Förutom att vi blir olyckliga och kanske rentav deprimerade, kan långvarig negativ stress leda till sömnproblem, magkatarr, svårigheter att återhämta sig från mindre infektioner och även i förlängningen hjärt- och kärlsjukdomar. Ett sätt att motverka dessa typer av negativ stress är att skapa tid och utrymme för att kunna återhämta sig, både fysiskt och psykiskt. Det kan i praktiken handla om att du tar dig tid att träna några gånger i veckan, kanske tar kvällspromenader lyssnandes på din favoritmusik i hörlurarna, eller kanske har filmkväll hos din bästis mitt i veckan! Det behöver inte vara något stort och avancerat, utan endast en stund som du planerat in att kunna ha det riktigt gott och kravlöst på!

Alla mår vi bättre av att jobba på att medvetandegöra stressmoment och annat som påverkar vår hälsa negativt. Det är du själv som känner dig bäst – ta vara på det!