Det är generellt sett en bra idé att använda bottenfärg på en båt. Det finns flera olika skäl till detta, vilka vi kommer att belysa lite längre ner i denna artikel. Däremot kan det vara svårt att veta vilken färg du ska köpa till din båt. För att få inspiration kan du läsa ett test som har publicerats på Moory och som vi diskuterar nedan.

I ett test som publicerats hos Moory kan du läsa mer om bottenfärgen

Du kan läsa dig till mer information i ett test som publicerats hos Moory. Vi kan dock sammanfatta de olika momentet i testet på följande sätt:

  1. Förberedelser. Båtens botten skrapades och slipades med slipmaskin och sliprondell. För att måla järnkölen användes en värmefläkt i ett tält av presenning.
  2. Målning. Målningen genomfördes i flera steg, där man använde olika produkter från Hempel. Först applicerades fyra lager Hempel Light Primer (5 ½ lager på järnkölen), följt av ett lager Hempel Conversion Primer och slutligen två lager Hempaspeed. Målning utfördes med roller, men pensel användes på svåråtkomliga ställen.
  3. Resultat. Testaren Fredric var nöjd med resultatet och upplevde en blank och fin finish. Under sommaren rengjordes båten vid två tillfällen, och endast en tunn hinna beväxning och några snäckor fanns på skrovet. Vid upptagning i oktober var båten lätt att rengöra med vatten, svamp och rotborste.
  4. Slutsats. Trots att processen var tidskrävande och kostsam ansåg Fredric att det var värt det och han var mycket nöjd med Hempel Hempaspeed. Han påpekade dock att appliceringen är mer komplicerad än med traditionell bottenfärg, med specifika krav på torktider och temperaturer.

Därför bör du använda en bottenfärg på din båt

De främsta anledningarna till att du bör överväga att måla din båt med en bottenfärg är för att:

  • förebygga påväxt
  • skydda skrovet
  • förlänga båtens livslängd
  • bevara båtens estetik.

Det är viktigt att du väljer rätt typ av bottenfärg för din båt och att du applicerar den på rätt sätt. Detta för att resultatet ska bli det bästa möjliga. Så välj färg utifrån båtens material samt ditt sätt att använda båten.

Avatar photo
Senaste inläggen av Henning Söderberg (se alla)