Bland hälsokost och naturläkemedel finns ett flertal omtalade ämnen som under åren visat sig ha stor effekt. I Sverige har hampa under sekler varit mycket använt för sina fibrer inte minst vid reptillverkning och inom textilproduktion. CBD är ett ämne, eller en benämning på flera ämnen, som ingår i hampaväxten. Dessa har vid upprepade studier visat sig ha positiv inverkan på en rad tillstånd och åkommor. Till följd av den utbredda användningen av cannabis som rusmedel, har användningen av CBD olja varit minimal. Under senare tid har man dock kunnat ta fram CBD olja helt utan den olagliga THC cannabinoiden. I och med detta har man kunnat sälja CBD olja i vanliga butiker. Den Svensktillverkade olja som blivit mer och mer uppskattad är tillverkad av svensk industrihampa. Fördelen med att använda denna vid utvinning av CBD, är att arten redan i grunden har mycket låg THC-halt. Arbetet för att helt ta bort THC ur produkten har därmed varit klart enklare.

Det finns CBD olja som går att köpa utan THC vilket banat väg för nya konsumenter. Forskning pågår kontinuerligt för att fastställa dess effekt och behandlingsområden. I och med att det rör sig om en vattenlöslig CBD olja kan den snabbt tas upp och nå ut i kroppen. I och med att forskningen på cannabis varit i träda under en tid, kan det dröja innan man ser konsensus i resultat och slutsatser. Både förespråkare och motståndare till CBD olja välkomnar evidens vad gäller Cannabis som medicin.

EU hampa

Når man resultat som ytterligare bidrar till utbredning av CBD olja kan det komma att förändra synen på denna växt. Kanske kommer vi också se en ny och bredare näring som växer fram till följd av ökad odling och kultivering. Söker du information om hampa som medicinalväxt är hänvisningen högre upp i denna artikel värd ett besök.

Avatar photo
Senaste inläggen av Malin Åström (se alla)