Den viktigaste och enskilt mest värdefulla anledningen till varför du bör gå en första hjälpen-kurs är helt enkelt att du lär dig att rädda liv. Första hjälpen är faktiskt en kunskap som räddar liv i en akut situation. De insatser som görs i väntan på ambulans och professionell sjukvård är nämligen ofta helt avgörande för den drabbade personens överlevnad. Denna kunskap är alltså vad du kommer att lära dig på en första hjälpen-kurs.

Oavsett om det är en familjemedlem, en kollega eller en främmande person som ramlar ihop på gatan är det viktigt att det finns någon som kan första hjälpen. En olycka eller sjukdomsfall som hjärtinfarkt, allergisk reaktion eller stroke kan hända vem som helst. Det kan också ske när som helst och var som helst.

Med den kunskap som krävs kommer du att kunna våga agera när kanske ingen annan vågar eller kan. För det är viktigt att någon agerar. Det sägs att de första minuterna när något händer är ofta avgörande för hur det i slutändan går för personen med överlevnad och rehabilitering. Detta gäller oavsett om det är ett olycksfall eller en skada.

Detta lär du dig på en första hjälpen-kurs

På en första hjälpen-kurs kommer du att lära dig en hel del olika saker. Du kommer bland annat att få lära dig:

  • Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Du lär dig bland annat hur en hjärtstartare fungerar.
  • Hur du ska agera vid luftvägsstopp. Luftvägsstopp kan uppstå om någon till exempel sätter något i halsen.
  • Vad du ska göra vid akuta sjukdomar och skador. Det kan till exempel handla om någon får ett epilepsianfall, om du behöver stoppa en blödning eller för att kontrollera livstecken på personen.

En första hjälpen-kurs är givetvis kvalitetssäkrad och uppdateras på en kontinuerlig basis. Kursen följer även HLR-rådets riktlinjer. Såväl teori som praktiska övningar ingår i kursen. Den övningsutrustning som används i kursen är professionell och materialet är pedagogiskt framtaget. Är ni ett företag som går kursen kommer företaget att kunna certifieras enligt gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Alla deltagare som går kursen kan också erhålla certifikat som visar att de har kunskaperna om första hjälpen.

Senaste inläggen av webmaster (se alla)