Hur fungerar klamydiatest i praktiken?

Hur fungerar klamydiatest i praktiken?