Bör man bära cykelhjälm eller ej?

Bör man bära cykelhjälm eller ej?